Критерії оцінювання результатів навчання учнів

Оцінювання результатів навчання учнів у закладах загальної середньої освіти урегульовано такими документами:

·         Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17);

·         Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019 № 621), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369;

·         Інструкція з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2006 № 496.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. При виставлення річної оцінки мають враховуватися: динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом року; важливість тем, які вивчались у І та ІІ семестрах, тривалість їх вивчення та складність змісту; рівень узагальнення й уміння застосовувати набуті протягом навчального року знання тощо.

Наголошуємо, що відповідно до чинних нормативних актів і семестрова і річна оцінки можуть підлягати коригуванню.

Коригування семестрової оцінки проводиться згідно з пунктом 3.2. Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2006 № 496.

Коригування річної оцінки проводиться згідно з пунктами 9-10 Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.07 2015 № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 621), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 924/27369, річне оцінювання може коригуватись.

(Джерело: “Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році” ( додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 № 1/9-430))

 

 

При складанні критеріїв керуємося Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти”

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1009 від 19.08.2016 і № 1146 від 16.09.2020}

Критерії оцінювання з різних предметів:

Освітня галузь мови і літератури:

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з мов національних меншин та інтегрованого курсу “Література”

Критерії оцінювання навчальних досягнель учнів з української мови та літератури

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з англійської мови

Освітня галузь суспільствознавство:

Критерії оцінювання знань з історії

Критерії оцінювання знань учнів з правознавства

Критерії оцінювання знань учнів з громадянської освіти

Освітня галузь мистецтво:

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з дисциплін художньо-естетичного циклу(малювання, мистецтво)

Критерії оцінювання навчальних досягнень з музики

Освітня галузь математика:

Критерії оцінювання навчальних досягнень з математики

Критерії оцінювання навчальних досягнень з фізики

Освітня галузь природознавство:

Критерії оцінювання знань з хімії

Критерії оцінювання знань з географії

Критерії оцінювання знань з природознавства

Критерії оцінювання знань з біології

Освітня галузь технології:

Критерії оцінювання знань з трудового навчання

Критерії оцінювання знань учнів з інформатики

Освітня галузь здоров’я і фізична культура:

Критерії оцінювання знань учнів з фізичної культури

Критерії оцінювання знань учнів з основ здоров’я

Оцінювання знань учнів початкової школи відбувається згідно наказу МОН:

від 13.07.2021 №813 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ 1-4 КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ